U okviru stočarske proizvodnje PP „Sava Kovačević“ poseduje govedarsku farmu jednu od najvećih u zemlji, opremljenu najnovijom tehnologijom evropskih proizvođača na kojoj se gaje grla holštajn rase sa preko 2000 grla stoke, od toga 900 muznih krava.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPosedujemo tečni i čvrsti stajnjak na farmi koji se dalje odvozi na preradu u Biogas fabriku koja se nalazi pored farme.Tečna faza posle procesa proizvodnje se cevovodom transportuje do njiva koje se navodnjavaju preko sistema za navodnjavanje osokom.

Govedarski sektor treba da ima značajan status u sistemu privređivanja poljoprivrede. PP “Sava Kovačević” je svoj dalji razvoj usmerio na njeno unapređenje.

Po mišljenju stučnjaka, samo reorganizacijom poslovanja, postavljanjem mladih i sposobnih ljudi na odgovarajuća radna mesta i uvođenjem mogu se postići zadovoljavajući poslovni rezultati.


Teži se da se ostvari proizvodnja:

 • od 27 l mleka
 • % oteljenja 80
 • prirast kod teladi 0,660 kg/hd
 • junice 1 godine 0,600 kg/hd
 • junice do 2 godine 0,850 kg/hd
 • tovna junad 1,3 kg/hd.

Proizvodnja stajnjaka planirana je po hd:

 • kod krava i teladi zajedno 20 kg
 • kod junica 1 godine 13 kg
 • junica 2 godine 18 kg
 • i kod tovne junadi 20 kg.

Planirano je:

 • izlučenje-škartiranje kod muznih krava 25%, uginuće 4%
 • uginuće kod teladi 3%
 • uginuće kod junica 1 godine 2%
 • kod junica 2 godine 1,5%
 • i kod tova 5%.

U sklopu farme posedujemo klanicu koja je izgrađena 2014. godine za potrebe naših diskonta kojih trenutno imamo 4. U planu je otvaranje dodatnih 6 diskonta.