PP „Sava Kovačević“ poseduje farmu tovnih junadi kapaciteta 800 grla koji se odgajaju u 5 štala.

farmatovnejunadi6Rase koje se uzgajaju su:

  • holstajn frizijski
  • simental

Ova farma je udaljena od farme krava svega 3 km.