6. jula 2013.

Glasački listić za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionara

Glasački listić za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionara društva Sava Kovačević AD Vrbas koja se održava u četvrtak 25.07.2013. godine u prostorijama Društva, ulica Vinogradska kosa bb u Vrbasu.