21. juna 2013.

Izveštaj o skupštini akcionara održanoj 20.06.2013.