20. novembra 2017.

Na osnovu odobrenja organa upravljanja PP Sava Kovačević a.d., Vrbas, raspisuje se:

OGLAS

O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA        

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

dana 25.11.2017. godine (subota) u 10:00 časova

u prostorijama PP Sava Kovačević a.d., Vrbas, RJ Ratarstvo, na adresi Vinogradska kosa bb, sa leve strane puta Vrbas – Feketić     

 

r.b.Naziv osnovnog sredstvakompočetna cena u RSD bez PDVa
1.Kombajn Class Mega 360, 2004.g., žitni heder, kolica, ispravno15.600.000,00
2.Kombajn Class Mega 360, 2004.g., žitni heder, kolica, ispravno15.600.000,00
3.Adapter za kukuruz 6-redni Conspeed 6-70 FC, ispravno11.150.000,00
4.Adapter za kukuruz 6-redni Conspeed 6-70 FC, neispravno1460.000,00
5-8.Adapter za uljanu repicu, ispravno4480.000,00/kom
9.Holmer Tera Dos T2, 2004 g.14.500.000,00
10.Kombajn JD silažni, 1994 g., ispravno13.000.000,00
11.Telehender Manitou 735, 2012 g., ispravno13.300.000,00
12.Utovarivač YTO – 918, 2008 g., neispravno1900.000,00
13.Utovarivač Cheng Gong 938, 2008 g.12.400.000,00
14.Utovarivač ULT N 803, 1986.g., neispravno1360.000,00
15.Traktor Zetor Kristal Z 8011, 1980 g.1320.000,00
16.Traktor Zetor Fortera 140, 2014.g., ispravno13.100.000,00
17.Traktor JD 8310, 2002.g., ispravno1       6.000.000,00
18.Traktor JD 8310, 2002.g., ispravno1       6.000.000,00
19.Traktor JD 4755, 1990.g., ispravno1       1.100.000,00
20.Traktor JD 4755, 1990.g., ispravno11.100.000,00
21.Traktor JD 4755, 1990.g., ispravno11.100.000,00
22.Traktor JD 4755, 1990.g.,u delovima1400.000,00
23.Traktor JD 3040, 1987.g.1750.000,00
24.Traktor Foton 804, 2005.g., ispravno11.080.000,00
25.Automobil Yugo, 2007.g., neispravno128.000,00
26.Automobil Yugo, 2010.g., neispravno131.000,00
27.Automobil Yugo, 2007.g., neispravno112.000,00
28.Automobil Yugo, 2007.g., ispravno150.000,00
29.Automobil Yugo, 2013.g., ispravno190.000,00
30.Automobil Yugo, 2008.g., ispravno170.000,00
31.Automobil Zastava 10, 2008.g., ispravno1185.000,00
32.Automobil Zastava 10, 2008.g., neispravno1118.000,00
33.Lada Niva, 2009.g., neispravno1150.000,00
34.Kamion FAP, 1986.g., ispravno1100.000,00
35.Autobus Zastava Iveco, 1994.g.1140.000,00
36-38.Motor ATX 50, 1989.g.310.000,00/kom
39.Drljača120.000,00
40.Međuredni kultivator IMT128.000,00
41-43.Međuredni kultivator IMT330.000,00/kom
44.Rol presa Welger, neispravno1150.000,00
45.Prikolica Zmaj., nekompletna1140.000,00
46.Prikolica Zmaj za silažu1230.000,00
47.Prikolica Zmaj za silažu1230.000,00
48.Prikolica cisterna1100.000,00
49.Miks prikolica za silažu Delaval, 1998 g.1350.000,00
50.Mikserica Seko1150.000,00
51.Kamionska prikolica cisterna 10.000 l1350.000,00
52-55.Plug JD 28104900.000,00/kom
56.Špartač Delfoso130.000,00
57.Razbacivač otkosa KUHN, 2003.g.160.000,00
58.Samoutovarna prikolica SIP, ispravno190.000,00
59.Rol presa Welger RP 235, ispravno1400.000,00
60.Delovi aparata za točenje goriva26.000,00
61.Kosačica Husqvarna125.000,00
62.Hvataljka za bale148.000,00

 

 

Sva navedena osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju. Razgledanje osnovnih  sredstava je na dan prodaje, dva sata pre početka licitacije. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, osim članova licitacione komisije.

 

Svi učesnici usmenog javnog nadmetanja dužni su da za učešće u prodaji putem javne licitacije polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun PP Sava Kovačević a.d. Vrbas na broj: 285-74081450004-67 kod SBER banke, sa naznakom – depozit za učešće na licitaciji, ili uplate ovlašćenom licu od strane PP Sava Kovačević na mestu održavanja licitacije, a pre početka javnog nadmetanja. Licitantu koji ponudi najveću cenu za osnovno sredstvo koje je predmet prodaje položeni depozit ostaje kod prodavca kao garancija uplate izlicitirane cene, dok se depozit vraća ODMAH po okončanju licitacije ostalim učesnicima nadmetanja za to osnovno sredstvo. Svaka uplata depozita od strane učesnika javnog nadmetanja za određeno sredstvo smatra se kao izraz PRIHVATANJA POČETNE CENE za navedeno osnovno sredstvo na licitaciji.

 

Pravna i fizička lica koja izlicitiraju najveću cenu dužni su da u roku od 5 radnih dana od dana licitacije, zaključe Ugovor o kupoprodaji i uplate izlicitiranu cenu, i potom preuzmu kompletnu raspoloživu dokumentaciju i kupljena sredstva. Porez na dodatu vrednost, porez na prenos apsolutnih prava i druge zakonske obaveze u vezi poreza snosi kupac. Ukoliko licitant koji je dao najpovoljniju ponudu u roku od 5 radnih dana od dana licitacije ne izvrši uplatu izlicitirane cene, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita od 10% vrednosti. Najmanji licitacioni korak za vrednosti do 100.000,00 dinara je 2.000,00 dinara,  za vrednosti 100.000,00 – 500.000,00  najmanji korak je 5.000,00 dinara, za vrednosti 500.000,00 – 1.000.000,00 najmanji licitacioni korak je 10.000,00 dinara, za vrednosti 1.000.000,00 – 2.000.000,00 najmanji licitacioni korak je 20.000,00 dinara, za vrednosti 2.000.000,00 – 4.000.000,00 najmanji licitacioni korak je 50.000,00 rsd, a za vrednosti preko 4.000.000,00 najmanji licitacioni korak je 100.000,00 dinara.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 060-5110015 ;  064-8897760