19. maja 2013.

Knjigovodstvena vrednost akcija emitenta „Sava Kovadevid“ AD Vrbas iznosi 4.571,95 RSD/jedna akcija

Procenjena vrednost akcija emitenta Sava Kovadevi6″ AD Vrbas iznosi 2.436,83 RSD/jedna akcija