Ratarska proizvodnja odvija se na preko 4.400 hektara zemljišta najboljeg kvaliteta u ovom delu Evrope, od kojih se za sada navodnjava preko 85% površina u visokom sistemu navodnjavanja čime se osiguravaju bolji prinosi.

Pored navedenih hektara, obradjujemo dodatnih 1000 ha postrne setve godišnje.

Osnovne kulture koje se gaje su:

  • merkantilni i semenski kukuruz
  • semenska i merkantilna pšenica
  • ječam
  • soja
  • šecerna repa
  • uljana repica
  • preko 1200 ha raznog povrća

U cilju ostvarivanja viskoko produktivnih rezultata “Sava Kovačević” ad Vrbas primenjuje najsavremenije agrotehničke mere. Sama struktura ratarske proizvodnje sve će više biti orijentisana prema uzgoju semenskih kultura koje preduzeću omogućuju veće prihode.


ratarstvo30

U okviru ratarske proizvodnje se primenjuju najmodernije agrotehničke mere i mehanizacija najpoznatijih svetskih proizvođača „Claas“, „John Deere“, „Holmer“  Krone ( kombajn za silažu kukuruza ), dve samohodne prskalice Berthoud itd, kao i specijalizovana mehanizacija za pojedine kulture i agrotehničke mere.

„Sava Kovačević” ad Vrbas raspolaže i značajnim brojem priključnih mašina koje učestvuju u procesu proizvodnje i čine je intezivnijom i produktivnijom.