25. maja 2012.

Obaveštavaju se akcionari Poljoprivrednog preduzeća „SAVA KOVAČEVIC “ AD Vrbas da će se godišnja sednica Skupštine društva održati dana 26.06.2012. godine sa početkom u 12:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Vrbasu u ul. Vinogradska kosa b.b.