„Sava Kovačević“ raspolaže skladišnim kapacitetima za 25 000 tona žitarica sa dva prijemna mesta .

silos62006. godine je izgrađen i pušten u pogon centar za doradu semenskog kukuruza sa prijemnim kapacitetom 360 t.

2013. godine je izgrađen novi doradni centar sa prijemnim kapacitetom  260 t.

Ovako izgrađen doradni centar se svrstava u jedan od najvećih u državi Srbiji.

Takođe, u okviru PP „Sava Kovačević“ posluje i centar za doradu semenske pšenice.