1. jula 2012.

Zapisnik sa IX. redovne godišnje Skupštine akcionara »Sava Kovačević« AD Vrbas,Vinogradska kosa bb,održane dana 23.06.2011.godine u prostorijama SZP sa početkom u 12:00 časova.