29. jula 2012.

ZAPISNIK sa X. redovne godišnje Skupštine akcionara „Sava Kovačević“ AD Vrbas, održane dana 26.06.2012.godine sa početkom u 12.00 dasova. Sednica je održana u sedištu društva u Vrbasu, ul. Vinogradska kosa bb.