21. juna 2013.

Zapisnik sa XI redovne skupštine akcionara održane 20.06.2013.